bouwtechnische keuringen en advies

Een nieuw huis of appartement. 

Oplevering

De oplevering is een belangrijk juridisch moment. U accepteert de woning, al of niet, in de staat waarin deze zich op dat moment bevindt. Om de woning bouwkundig te beoordelen is het inschakelen van een specialist noodzakelijk.


Controle tijdens de bouw

Bij een in aanbouw zijnde woning is het belangrijk dat ruim voor de oplevering een bouwinspectie plaatsvindt. De bouwer van de woning stelt dit over het algemeen bijzonder op prijs. Ze worden immers vroegtijdig op hun gebreken gewezen en hebben dan ruimschoots de tijd voor het herstel. Deze controle vindt bij voorkeur plaats in de verschillende bouwfasen.    

Collectieve controle tijdens de bouw 

U kunt samen met mede kopers een bouwcommissie oprichten en gezamenlijk een collectieve controle tijdens de bouw laten uitvoeren. Uiteraard kan dit ook voor een beperkt aantal kopers worden uitgevoerd. Bij een collectieve controle worden de woningen steekproefsgewijs gecontroleerd. Ook deze controle vindt bij voorkeur plaats in de verschillende bouwfasen. Na deze controle heeft u een goed beeld van de kwaliteit van het betreffende project. Met name VvE's en georganiseerde kopers maken veel gebruik van deze dienstverlening.

Controle tijdens de bouw houdt in dat onderdelen worden gecontroleerd die bij de oplevering niet meer te beoordelen zijn!!!!