bouwtechnische keuringen en advies

Thermografie                infrarood  -  gevelisolatie  -  luchtdichtheid

Gebouw thermografie is een infrarood technologie die ideaal is voor een snelle analyse van energieverlies bij woningen. Gebrekkige isolatie of koudebruggen zijn tot in de details duidelijk zichtbaar. Energieverliezen treden vaak op bij kozijnen en deuren, dakconstructies en dakkapellen. Met behulp van thermografie kan gecontroleerd worden of de woning of gebouw goed is geïsoleerd.

Na een uitgebreide opname worden de resultaten besproken en gerapporteerd. Door het analyseren van de gebouwschil op energieverlies maakt het mogelijk om indicaties te geven voor energie besparingsmogelijkheden.


Onderzoek gevel op warmte-isolatie (aankoop) 

Voordat tot aankoop wordt overgegaan kunnen kopers een thermografische opname laten uitvoeren. Hiermee komen bouwkundige gebreken m.b.t  isolatie, lekkages en koudebruggen aan het licht, die doorgaans met het blote oog niet waarneembaar zijn.  


Controlewerkzaamheden gevelisolatie

Met behulp van gebouwthermografie kan gecontroleerd worden of de werkzaamheden van gevel-, dakisolatie en andere isolatiewerkzaamheden goed zijn uitgevoerd.   


Controle luchtdichtheid van nieuwe en bestaande woningen  

Als kozijnen, dakplaten en vloeren niet goed zijn gemonteerd, dan kan er in de winter warme binnenlucht ontsnappen en koude buitenlucht de woning binnendringen.  

Dit betekent hoge energiekosten en een ongezonde luchtkwaliteit in de woning. Slechte aansluitingen op de bouwdelen kunnen eenvoudig opgespoord worden met gebouw thermografie.